NOVO: Reprezentativac mora igrati državno i TOP – Javni konkurs za trenere!

Ono što je novo rukovodstvo STSS više puta isticalo, obistinilo se. Usvojeno je kompletno novo Pravilo o stručnom radu koji, moramo priznati, jasnije definiše prava i obaveze sportskih stručnjaka, a gde se treneri nacionalnih selekcija biraju na javnom konkursu.

Dobili smo i novo pravilo o nacionalnim selekcijama, sa više kriterijuma za izbor reprezentacije pri čemu deluje da se traži kontinuitet rezultata u više uzrasnih kategorija prilikom izbora mladih reprezentativaca. Takođe, naglašeno je i obavezno učešće na državnom i TOP turniru što se posebno odnosi na seniorsku kategoriju.

Pravilo o stručnom radu

Odmah se da primetiti da je funkcija sportskog direktora ukinuta. Po novom pravilu, veliki deo poslova preuzeće stručno-organizaciona komisija koja će se formirati od bivših vrhunskih sportista i trenera sa značajnim domaćim ili međunarodnim iskustvom, a koje bira Izvršni odbor STSS.

Prema istaknutim poslovima, ta komisija će praktično služiti kao neka vrsta kontrolnog organa jer će davati mišljenje o predlozima strategije razvoja, o planovima i programima trenera reprezentacije i o njihovom radu, o kandidatima za nacionalni tim i o njihovom znanju i sposobnostima.

Takođe, trebalo bi da učestvuje u organizaciji seminara. Može i da predlaže pokretanje disciplinskih mera ili isključenja trenera ili sportiste iz nacionalnih selekcija, ali isto tako i da daje predloge za stimulacije, nagrade i honorare.

Bira se 6 trenera reprezentacije, a u praksi mogu biti 12

Sportski stručnjaci su treneri nacionalnih selekcija, lični treneri, kondicioni treneri, pomoćni treneri i sparing partneri. Da se primetiti da je naglašeno da sportski stručnjaci obavljaju poslove u okviru programa STSS samostalno (tu se misli na trenere reprezentacije) uključujući i predlaganje svojih saradnika.

Pošto je kategorisano 6 nacionalnih selekcija, a vidimo da su kategorije juniori i juniorke spojeni sa kadetima i kadetkinjama što znači da će se birati po jedan trener, ali će on imati saradnika što je isti slučaj i sa objedinjenom kategorijom mlađih kadeta i mlađih kadetkinja sa mini kadetima i mini kadetkinjama.

Drugim rečima, bira se 6, ali je u praksi moguće da imamo svih 12 trenera nacionalnih selekcija jer u pravilu o nacionalnim selekcija, pored seniora, imamo i U21 kategoriju. Ako tome dodamo da svaki trener može predložiti kondicionog trenera i sparing partnere, uz naglašenu saradnju sa ličnim trenerima, jasna je namera novog rukovodstva da objedini što veći broj sportskih stručnjaka u zajednički rad.

Javni konkurs za trenere reprezentacije

Novina jeste i ta da ćemo konačno imati javni konkurs za izbor trenera nacionalnih selekcija jer do sada je bila praksa da Izvršni odbor samoinicijativno imenuje. Istaknuto je i to da će prednost, ako je potrebno da se bira pomoćni trener reprezentacije, imati klupski treneri. Biće određen i jedan član Izvršnog odbora koji će, u saradnji sa stručno-organizacionom komisijom, sačiniti objedinjeni predlog programa i dalje koordinisati planovima i izveštajima trenera.

Pravilo o nacionalnim selekcijama – bezuslovno je igranje na državnom i TOP turniru!

Ovim pravilom su konačno potvrđene kategorije: U11, U13, U15, U19, U21 i seniorska kao zvanične kategorije STSS odakle se formira nacionalni tim. Konačno imamo i to pravilo da je uslov za reprezentaciju nastup na državnom i TOP turniru pošto znamo da u prošlosti tako nešto nije važilo. Odmah na početku su istaknute i mere privremenog ili trajnog brisanja iz reprezentacije u slučaju neprimerenog ponašanja ili neučestvovanja na dva najvažnija domaća turnira.

Najmanje 5 kriterijuma za izbor u nacionalni tim za mlade

Koliko se da razumeti, ideja novog pravila jeste da u sastav nacionalne selekcije uđu sportisti koji su svoj izbor potvrdili po više različitih osnova. Nije dovoljno “samo” biti državni prvak, a pri tome niste među prva četiri mesta na rang listi. Posebno se vrednuje evropska rang lista, ukoliko je kandidat na ETTU rang listi među prvih 4 za U11 ili među 10 za U13 ili među 25 za U15 ili među 50 za U21 ili među 100 seniora na ITTF listi. Očigledno će prednost imati oni mladi igrači koji potvrde više kriterijuma.

Primeri primene kriterijuma u praksi

Mlađi kadet je treći na rang listi u svom uzrastu, a ujedno je i među 8 u starijoj kategoriji; taj bi mogao imati prednost u odnosu na igrača koji je drugi i bolje rangiran u svojoj uzrasnoj kategoriji, ali ga nema među 8 u starijoj. Ili, igrač je šesti na ETTU rang listi, ali nije državni prvak u svojoj kategoriji, ali je među 4 na domaćoj rang listi što je uslovno. Definitivno novim pravilom bi taj igrač imao prednost u izboru u odnosu na ostale kandidate.

Mogućnost kvalifikacija, kao nekada!

Dodata je i mogućnost da se organizuju dodatne kvalifikacije za izbor članova nacionalnog tima, pod pretpostavkom da neki kandidati imaju slične ili iste kriterijume. Neretko u praksi imamo slučaj da je jasan izbor za prva dva mesta u reprezentaciji, ali dolazi do “muke” oko izbora trećeg ili četvrtog. Ovo pravilo bi moglo da reši takve “probleme”.

Urađena pravila do najsitnijih detalja

U pravilo je uneto i to da trener reprezentacije može da za ekipno takmičenje, ukoliko se istovremeno ne održava pojedinačno, pored opštih pravila formira nacionalni tim i u odnosu na sastav protivničke ekipe, ali uz obavezno obrazloženje.

Reprezentativci od sada sa mnogo više obaveza

Neopravdan izostanak sa državnog ili top turnira povlači brisanje reprezentativca sa spiska nacionalne selekcije. Reprezentativac mora da uskladi klupske obaveze sa planom reprezentacije što, pored nastupa na domaćim takmičenjima, podrazumeva i redovno odazivanje na poziv za pripreme. Svi nosioci nacionalnih stipendista će biti dužni da potpišu prihvatanje plana i programa reprezentacije i obaveza koji će se dostaviti na vreme, na obostrano usaglašavanje, pre početka sezone.

U novom Pravilu o nacionalnim selekcijama je sadržan i etički kodeks sportista, kao i obaveze STSS kao što su zaključivanje ugovora o osiguranja sportista, mogućnost za dodelu nagrada i slično.

Ovde pročitajte novousvojene Pravilnike

Podelite vest...