[SNIMAK] Ovako je protekla Skupština STSS na kojoj je Karakašević razrešen

Aleksandar Karakašević razrešen je sa mesta Predsednika STSS voljom apsolutne većine klubova-članova Stonoteniskog saveza Srbije na Skupštini koja je 28. januara održana u Novom Sadu, dok je za v.d. zastupnika izabran Ilija Lupulesku. Sada ćete moći da pročitate sve detalje sa Skupštine, a pripremili smo i snimak.

Sednica je počela nešto posle 12 časova jer su delegati u redovima ulazili i verifikovali se. Tome je prisustvovao i Generalni sekretar STSS, Marko Jevtović, koji je kontrolisao ulazak članova Skupštine.

Predsedništvo su činili Nenad Đukić, Antonije Cicmil i Miodrag Vlašić. Odlučeno je da zapisnik vodi Marko Todorović, članovi verifikacione komisije bili su Andrea Malbašić, Miloš Milenković i Miloš Milivojević, dok su za overivače zapisnika izabrani Dan Fracile i Momčilo Srnić.

Utvrđeno je da sednici prisustvuje 98 od mogućih 177 delegata, što je bilo dovoljno za kvorum.

Predloga za izmenu dnevnog reda nije bilo, a on je izgledao ovako:

Tačka 1 – Razrešenje Predsednika Stonoteniskog saveza Srbije;
Tačka 2 – Imenovanje zastupnika Stonoteniskog saveza Srbije;
Tačka 3 – Plan i program rada Stonoteniskog saveza Srbije za 2024. godinu;
Tačka 4 – Zakazivanje vanredne izborne sednice Stonoteniskog saveza Srbije

Nakon što je predsedavajući podsetio na Skupštinu koja je u decembru održana u Kruševcu i na to da nijedan izveštaj nije usvojen, kao i Plan i program za 2024, ali i podsetio na druge probleme u radu rukovodstva STSS, prešlo se na diskusiju po prvoj tački dnevnog reda.

Pred delegatima su govorili Marko Lučić, Milutin Glavaški i Antonije Cicmil, a onda je Skupština glasala i sa 94 glasova ZA, razrešila Aleksandra Karakaševića dužnosti Predsednika STSS, uz 4 uzdržana delegata.

Na red je došla druga tačka po kojoj je reč uzeo i Dragan Đorđević, a onda je 94 delegata, uz četvoro uzdržanih, za v.d. zastupnika STSS izabralo Iliju Lupuleskua.

Došavši do treće tačke, za reč su se javili Ilija Lupulesku, Marko Lučić, Milutin Glavaški, Srđan Tomičić i Dan Fracile. Po ovoj tački nije bilo glasanja, jer će plan i program dostavljati predsednički kandidati.

Za reč se po četvrtoj tački dnevnog reda javio Dan Fracile i predložio da se v.d. zastupnika obaveže da izbornu Skupštinu zakaže u roku od 30 do 60 dana od upisa u registar, što je Skupština svojim glasovima prihvatila.

Sednica koja je protekla u mirnoj i demokratskoj atmosferi je završena oko 13:40.

Snimak sednice podeljen je na tri dela.

Snimak – 1. deo
Snimak – 2. deo
Snimak – 3. deo

Podelite vest...